Agencja Ochrony Osób i Mienia
TIGER SECURITY
ul. Podchorążych 2, 63-200 Jarocin
tel. (62) 747 19 29, (62) 590 37 70, kom. 604 111 574, kom. 602 348 235
fax (62) 594 42 22,
telefon alarmowy:
62 747 19 29
62 590 37 70
664 069 667

Ochrona osób i mienia

FORMY OCHRONY:

GRUPA INTERWENCYJNA

Zadaniem Grupy Interwencyjnej TIGER SECURITY  jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie oraz podjęcie działań, mających na celu ochronę życia i zabezpieczenie mienia oraz ujęcie sprawców czynów przestępczych. Pracownicy są wyposażeni w pojazdy, przystosowane do realizacji tego typu zadań, niezawodne środki łączności oraz specjalny sprzęt. Obsada personalna załóg Grupy Interwencyjnej oraz ich wyposażenie w broń kulową, hełmy, kamizelki kuloodporne i inne dozwolone środki przymusu bezpośredniego gwarantują skuteczne działanie przy wszelkiego typu zagrożeniach.

W czasie trwania interwencji, Dyspozytor Stacji Monitorującej  utrzymuje stałą łączność radiową z załogą, w zależności od sytuacji powiadamia inne służby (Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe).

Ilość załóg Grupy Interwencyjnej oraz miejsca ich stacjonowania są zawsze dostosowywane do aktualnego stanu zagrożenia w systemie ochrony, oraz warunków drogowych i atmosferycznych.
Profesjonalna organizacja działania w oparciu o sprawdzone procedury sprawia, że załogi Grupy Interwencyjnej docierają na wezwania w bardzo krótkim czasie od 3 do 10 minut. Do Grupy Interwencyjnej zatrudniani są pracownicy posiadający najwyższy stopień przeszkolenia, a także wyróżniający się szybkością i zdecydowaniem w działaniu. Prowadzone szkolenia i treningi pozwalają na stały wzrost poziomu świadczonych usług.

OCHRONA FIZYCZNA

Prowadzimy nadzór bezpośredni nad obiektami i pracownikami ochrony, nadzór ten jest realizowany przez kierownictwo Agencji Ochrony. Oferujemy wsparcie ochrony stałej obiektu grupą interwencyjną w sytuacji zagrożenia.

W przypadku obiektów o obowiązkowej ochronie  następuje opracowanie i uzgodnienie z Komendą Wojewódzką Policji planu ochrony jak i dostosowanie jej do specyfikacji pracy obiektu.

Pracownicy firmy są ludźmi młodymi, o wysokiej sprawności fizycznej, posiadają predyspozycję do wykonywania powierzonych im zadań oraz wszelkie uprawnienia potrzebne do wykonywania obowiązków pracownika ochrony. Wyposażeni są w środki niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków ochrony fizycznej.

Do ochrony fizycznej należy zarówno Stacjonarna Ochrona Obiektów – Prowadzimy nadzór bezpośredni nad obiektami i pracownikami ochrony, nadzór ten jest realizowany przez kierownictwo Agencji Ochrony. Oferujemy wsparcie ochrony stałej obiektu grupą interwencyjną w sytuacji zagrożenia.

Wyznaczone trasy obchodu są monitorowane za pomocą punktów kontrolnych rozmieszczonych na terenie obiektu.

OCHRONA VIP
Całodobowa bądź tymczasowa ochrona osób podczas różnego rodzaju zdarzeń –np.  imprezy, spotkania, konferencje, wyjazdy służbowe, przejazdy z punktu A do punktu B.

Przy ochronie całodobowej jak i tymczasowej opracowywany jest plan działania  dostosowany do sytuacji oraz funkcjonowania osoby chronionej jak i usprawniający pracę ochrony.