Agencja Ochrony Osób i Mienia
TIGER SECURITY
ul. Podchorążych 2, 63-200 Jarocin
tel. (62) 747 19 29, (62) 590 37 70, kom. 604 111 574, kom. 602 348 235
fax (62) 594 42 22,
telefon alarmowy:
62 747 19 29
62 590 37 70
664 069 667

Kancelaria tajna

Kancelaria Tajna stanowi odrębną komórkę na szczeblu ochrony informacji niejawnych. Jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
Kancelaria Tajna przeznaczona jest do ewidencjonowania, należytego przechowywania, oraz obiegu dokumentów niejawnych, w których zawarto tajemnicę państwową i służbową.